Đáng nhẽ vì 1 chút yếu lòng, bạn sẽ nối lại quan hệ xưa mà vứt bỏ cái tôi của mình. Nhưng vì vô tình chứng kiến 1 số việc mà bạn đã ko làm thế. Rốt cuộc mọi chuyện vẫn ổn, nên cứ vậy đi. Năm sau se là năm quyết định…cố lên…bạn phải thoát khỏi cs mất đi niềm tin ở đất nc này…cố lên


She said, ‘I’m so afraid.’ And I said, ‘why?,’ and she said, ‘Because I’m so profoundly happy. Happiness like this is frightening.’ I asked her why and she said, ‘They only let you be this happy if they’re preparing to take something from you.’
Khaled Hosseini, The Kite Runner (via deurim)

(Source: larmoyante)


123yuinami:

i hope you and i can together again


1 2 3 4 5 6 7 8 Next Page